Medezeggenschapsraad

   

  

Ouders die willen meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school kunnen lid worden van de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad ( MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van de gehele school.

De oudergeleding bestaat uit:

Ernst-Jan Klein

Sunca Tunc

Elsbeth Spakman

Jurgen de Graaff

 

De personeelsgeleding bestaat uit:

Karin Benjamins

Patricia Muller

Lonneke Plantfeber

Patricia van der Sluis

 

Vergaderingen:

De MR vergadert 7 keer per jaar.

De vergaderingen zijn openbaar tot het punt waarop de MR heeft dat de vergadering besloten verder gaat. 

Wilt u weten wanneer de MR vergadert en wat de onderwerpen zijn? Voor het schooljaar 2017-2018 zijn dat de volgende data:

12 september

31 oktober

12 december

30  januari

27 maart

10 april

19 juni

Jaarverslag:​ 

Klik hier voor het Jaarverslag van de MR

Notulen:

De notulen zijn door alle ouders in te zien.  Het besloten gedeelte van de vergadering is niet opgenomen.
Hier kunt u de notulen en agenda's vinden vanuit onze MR

agenda

notulen

 

12-09-2017

 

31-10-2017

 

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.