Medezeggenschapsraad

   

  

Ouders die willen meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school kunnen lid worden van de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad ( MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van de gehele school.

De oudergeleding bestaat uit:

Ernst-Jan Klein

Jurgen de Graaff

Miranda Blokland

 

De personeelsgeleding bestaat uit:

Monique den Haan

Patricia Muller

Lonneke Plantfeber

 

Vergaderingen:

De MR vergadert 6 keer per jaar.

De vergaderingen zijn openbaar tot het punt waarop de MR heeft dat de vergadering besloten verder gaat. 

Wilt u weten wanneer de MR vergadert en wat de onderwerpen zijn? Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dat de volgende data:

9 oktober 2018

20 november 2018

18 decenber 2018

5 maart 2019

28 mei 2019

15 juli 2019

 

Jaarverslag:​ 

Klik hier voor het Jaarverslag van de MR

Notulen:

De notulen zijn door alle ouders in te zien.  Het besloten gedeelte van de vergadering is niet opgenomen.
Hier kunt u de notulen en agenda's vinden vanuit onze MR

Notulen 2017 - 2018

12.09.2017

31.10.2017

12.12.2017

30.01.2018

27.03.2018

29.05.2018

19.06.2018
 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.