Medezeggenschapsraad

   

  

Ouders die willen meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school kunnen lid worden van de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad ( MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van de gehele school.

De oudergeleding bestaat uit:

Ernst-Jan Klein

Jurgen de Graaff

Vacature

 

De personeelsgeleding bestaat uit:

Monique den Haan

Patricia Muller

Lonneke Plantfeber

 

Vergaderingen:

De MR vergadert 7 keer per jaar.

De vergaderingen zijn openbaar tot het punt waarop de MR heeft dat de vergadering besloten verder gaat. 

Wilt u weten wanneer de MR vergadert en wat de onderwerpen zijn? Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dat de volgende data:

9 oktober 2018

......

......

 

Jaarverslag:​ 

Klik hier voor het Jaarverslag van de MR

Notulen:

De notulen zijn door alle ouders in te zien.  Het besloten gedeelte van de vergadering is niet opgenomen.
Hier kunt u de notulen en agenda's vinden vanuit onze MR

agenda

notulen

 

 

 

 

 

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.