Skip to main content

Belangrijke links

De volgende links zijn zeker de moeite waard om eens te bekijken.

Onderwijsinspectie
ouders online
Ouders & Coo
Kennisnet
De techniek torens
Snappet
Beweeg Wijs
SWV RiBA

Downloads

Een overzicht van bestanden die we bij CBS Het Lichtpunt gebruiken.

Aanvraag formulier vakantie en verlof
Procedure verlofaanvraag m.i.v. 1 september 2014
Formulier werkgeversverklaring
Omgangsprotocol
Protocol sociale media
Wmk enquete - ouders
Wmk enquete - kinderen