Skip to main content

Downloads

Een overzicht van bestanden die we bij CBS Het Lichtpunt gebruiken.

Jaarkalender ouders 2023-2024
SOP: schoolondersteuningsplan
Aanvraag formulier vakantie en verlof
Formulier werkgeversverklaring
Sociale Veiligheid Kanjertraining
Zorgplan

Links

Klachtenregeling SCPO Albrandswaard
Onderwijsinspectie
Kennisnet
Snappet
Beweeg Wijs
SWV RiBA