Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Ouderparticipatie

Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie.
De ouderparticipatie is groot op onze school en daar zijn we de ouders heel dankbaar voor!

Zo hebben we de volgende vormen van ouderparticipatie:

  • Activiteitencommissie; de activiteitencommissie ondersteunt onze school bij het uitvoeren van activiteiten. Zo organiseren zij het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, de schoolfotograaf en bieden ze de helpende hand bij de Koningsspelen, het Paasontbijt, enz.
  • Controle hoofdluis; een groep ouders helpt bij het controleren van de kinderen op hoofdluis. Heel fijn!
  • Leesouder(s); ouders die aan het begin of einde van de dag met een groepje kinderen lezen
  • Hulp die ouders bieden na een oproep van school. De bereidheid om te helpen bij ons op school is gigantisch!

OUDERS ZIJN ALTIJD BETROKKEN!

De ouderbetrokkenheid die wij als school voor ogen hebben, is het uitgangspunt dat alle ouders zich betrokken voelen bij het leerproces van hun kind. Onderwijs maak je samen en hierin speelt ouderbetrokkenheid een grote rol. Wij stellen ons dan ook ten doel om de samenwerking tussen school en ouders zodanig vorm te geven dat de school en de ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikkeling van het kind, en elkaars professionele en emotionele deskundigheid erkennen.