Skip to main content

Samenwerkingsverband RiBA (Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard)

Kinderen groeien op met vallen en opstaan, ook onder schooltijd. Met de hulp van ouders en leerkrachten zullen de meeste kinderen de basisschool goed doorlopen en een leuke en leerzame schooltijd meemaken.

Ieder kind is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige kinderen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden. Het ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA’ kan deze behoefte aan extra ondersteuning samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld. RiBA werkt onder meer met kinderpsychologen en gespecialiseerde leerkrachten die we ambulant ondersteuners noemen.

Samenwerken voor uw kind

Het heet een Samenwerkingsverband omdat we het SAMEN doen, met u als ouder of verzorger, met de leerkracht en de school, met deskundigen en nog heel veel meer betrokken mensen. Denkt u bijvoorbeeld aan de wijkteams. RiBA werkt samen met alle basisscholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard en heeft goede contacten met scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Wat is Passend Onderwijs eigenlijk? Passend Onderwijs is onderwijs afgestemd op de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop.

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig?

Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met taal, lezen of rekenen of behoefte heeft aan meer begeleiding en persoonlijke aandacht. Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind of ziet dat uw kind zich niet prettig voelt, dan kunt u dit onder de aandacht brengen van de leerkracht. Wanneer de ondersteuning door de school niet voldoende blijkt, overlegt u met de leerkracht en de intern begeleider (ib’er) over mogelijkheden voor ondersteuning van uw kind. In samenwerking met RiBA kan passende ondersteuning ontwikkeld worden. RiBA beschikt over orthopedagogen, kinderpsychologen en ambulant ondersteuners.