Skip to main content

Snappet

We werken in de groepen 4 t/m 8 met het programma Snappet, hiervoor gebruiken we tablets en Chromebooks in de klassen. De vakken die worden aangeboden via het programma Snappet zijn: rekenen, taal, spelling, studievaardigheden en burgerschap. Begrijpend lezen wordt gedeeltelijk gemaakt met Snappet.

Wat is Snappet

Zoals u weet gaat de ontwikkeling op gebied van de digitale technologie met enorme sprongen. Snappet verbetert de kwaliteit van het basisonderwijs door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige schriften en (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. In de groepen 7 en 8 gebruiken de leerlingen geen tablet, maar werken ze op een Chromebook.

Hoe werkt het

De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met de het werken in schriftjes.
De leerkracht kan via de website van Snappet op een Ipad of Chromebook meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is, maar ook in hoeveel pogingen een opdracht goed gemaakt is. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met zijn of haar leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

Wat zijn de voordelen

  • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
  • Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
  • Meer individuele differentiatie mogelijk.
  • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
  • Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
  • Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft.
  • Meer doelgericht / opbrengst gericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen staat niet meer de methode centraal maar het eindresultaat.

Website

Meer informatie over de Snappet vindt u via de onderstaande link.
https://nl.snappet.org/