Skip to main content

Visie & missie van de vereniging

Voor de visie, missie en het motto van onze vereniging verwijzen wij naar de overkoepelende website https://www.scpo-albrandswaard.nl/. De missie van Het Lichtpunt, uitgebreid beschreven in de schoolgids, staat hieronder vermeld.

Algemene missie

Het Lichtpunt wil een school zijn waarin de algehele ontwikkeling van kinderen voorop staat. Naast een van de belangrijkste taken van het onderwijs, namelijk kennisoverdracht, besteden we ook ruime aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en aan het vergroten van hun creatieve vaardigheden. Hierbij houden wij rekening met verschillen tussen kinderen.

Bijzondere missie

In de komende jaren leggen we als school de accenten op een voortdurend in beweging zijnde school. Niet alleen op het gebied van de organisatie, het onderwijs in het algemeen, maar met name ook op het gebied van het bewegingsonderwijs. Dit laatste geven we vorm in de klas, op het plein, in het speellokaal en in de gymzaal en bij buitenschoolse activiteiten.
Bekijk hier hoe een dynamische schooldag er op CBS Het Lichtpunt uitziet!

Ons motto

Goede onderwijsresultaten in een kind- en oudervriendelijke omgeving. Daarom willen we dat onze school een veilige school is waar kinderen veel leren en graag naar toe gaan. We werken hard aan een fijne sfeer en de leerkrachten doen er alles aan om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling en bij de leerprocessen. Van de ouders vragen we daarbij een positieve, stimulerende houding.