Skip to main content

Beweegteam

De PLG – dynamische schooldag, ook wel genoemd als het beweegteam, heeft verschillende taken om het bewegen op school te stimuleren. Met elkaar worden jaarlijks doelstellingen gemaakt en gedeeld met het team om ervoor te zorgen dat er een zo’n dynamisch mogelijke schooldag gerealiseerd kan worden.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen voldoende afwisseling hebben tussen in- en ontspanning, binnen en buiten en prikkelarme en prikkelrijke situaties. Het beweegteam probeert hierbij hun steentje bij te dragen door concrete voorbeelden aan te leveren van energizers, bewegend leeropdrachten of daily mile uitdagingen die kunnen worden uitgevoerd door de collega’s.

Op deze manier worden er handvatten aangereikt om collega’s te ondersteunen. Er kan ook hulp worden geboden als het nog niet helemaal lukt om een facet van de dynamische schooldag zelf te laten slagen. Denk hierbij aan het bieden van hulp door mee te lopen met een daily mile of het voordoen van een energizer in de klas.

Leden:

De PLG bestaat uit negen leden, waarvan twee uit de onderbouw, drie uit de middenbouw, drie uit de bovenbouw en één vakleerkracht. Zij komen één keer in de 6 á 8 weken samen om met elkaar verschillende facetten van de dynamische schooldag te bespreken, evalueren of te ontwikkelen. Hierdoor blijft het draagvlak onder het team hoog en komt de dynamische schooldag het beste tot zijn recht.

Evenementen PLG – Dynamische schooldag:

De PLG organiseert elk jaar de koningsspelen en een sponsorloop. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de inschrijvingen en het begeleiden van de deelname aan het schoolvoetbaltoernooi.