Skip to main content

Beweegteam

Sinds schooljaar 2010-2011 is er een beweegteam op Het Lichtpunt. Het Beweegteam houdt zich bezig met verschillende activiteiten die er op gericht zijn het actief bewegen op school te stimuleren. We willen niet alleen meer en beter bewegen in de gymzaal, maar ook in de klas en op het schoolplein.Het beweegteam creëert draagvlak voor het bewegen in de klas en voorziet het team van nieuwe voorbeelden van bewegen in de klas. Verder is het beweegteam belast met het organiseren alles wat met bewegen te maken heeft, zoals sportdagen, koningsspelen en materialen voor op het schoolplein.