Skip to main content

Bewegen in de klas

Naast het bewegen in de gymzaal, op het schoolplein en na school willen wij ook bewegen in de klas. De zogenaamde energizers vinden in de klas plaats tussen en tijdens de lessen. Het idee achter deze energizers is dat leerlingen hun bewegingsbehoefte kwijt kunnen en dat de concentratie verbetert. Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen taakgerichter kunnen werken als ze tussen of tijdens de lessen bewegen. Veel van de energizers die op het Lichtpunt worden gebruikt leveren ook een bijdrage aan de groepsvorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Elke klas beschikt over een “beweegkalender” van ‘de klas beweegt’

De beweegkalender is ontwikkeld door fysiotherapeuten, ergotherapeuten en dramadocenten. Elke maand staat er een nieuw thema centraal met opdrachten en oefenvormen waarmee kinderen van groep 1 t/m 8 stap voor stap hun bewegingsmogelijkheden en wereld om zich heen leren ontdekken.