Skip to main content

Schoolplein

CBS het Lichtpunt is een school in beweging. Dat wil zeggen dat Bewegen op het Lichtpunt op meerdere momenten en meerdere plaatsen terug te zien. In de klassen wordt er bewogen tijdens en tussen de vakken door met zogenaamde energizers, op het schoolplein kunnen de leerlingen gebruik maken van allerlei materialen uit de buitenspeelkar en het kunstgrasveldje dat aan het schoolplein grenst en in de gymzaal geven vakleerkrachten alle groepen 2 keer in de week bewegingsonderwijs.

Het schoolplein van CBS Het Lichtpunt ligt tussen de school en de gymzaal.

Hiermee vormt het het schoolplein letterlijk al de ‘brug’ tussen de gymzaal en de school. Als het om bewegen gaat hebben we vakleerkrachten in de gymzaal en groepsleerkrachten die zich bewust zijn van de effecten en voordelen van bewegen in de klas al grote stappen gezet. Het schoolplein zou hierin ook een overbruggende rol moeten spelen. Het zou de plek moeten zijn waar het geleerde uit de gymzaal een vervolg kan krijgen. Een sportieve plek waar zoveel mogelijk leerlijnen kunnen worden beoefend, een plek die uitnodigt tot bewegen.

Door de jaren heen hebben we al stappen gemaakt om van het schoolplein een motorische leeromgeving te maken.

We hebben een buitenspeelkar met kleine materialen en een mobiele basket/korf/net om al verschillende bal en racketspelen op het plein te kunnen beoefenen. De afgelopen jaren hebben wij ons samen met de gemeente ingezet om het spelen op het schoolplein te verbeteren. In de toekomst willen we graag nog verder uitbreiden. Meer toestellen geven het plein een vaste uitdagende uitstraling waar samen leren bewegen centraal staat