Skip to main content

Voor ouders

In dit hoofdstuk is er meer te lezen over wat voor u als ouder van belang is. Zoals informatie voor nieuwe leerlingen, schooltijden, informatie van en over de MR, de activiteitencommissie en leerlingraad, maar ook over de opvang.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Nieuwe leerling

Schooltijden

Medezeggen- schapsraad

Activiteiten- commissie

Leerlingraad

Kinderopvang