Skip to main content

Kinderopvang

In de omgeving van onze school zijn een aantal kinderdagverblijven die buitenschoolse opvang verzorgen.

Ouders regelen de kinderopvang zelf, de school speelt geen rol hierin. Wij hebben wel contact met een aantal partijen.

De BSO’s waar wij veel mee te maken hebben zijn:

Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met de peuteropvang van         Stichting Gro-up.