Skip to main content

Leerlingenraad

Op CBS het Lichtpunt hebben wij een leerlingenraad.

De leerlingenraad bestaat uit democratisch gekozen leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Ieder lid zorgt voor een ideeënbus in zijn/haar klas, waar de andere leerlingen ideeën in kunnen stoppen.

De agendapunten die in de leerlingenraad besproken worden, komen veelal uit de kinderen zelf. Soms zijn er ook punten vanuit het team, waar zij graag de feedback van de leerlingen op willen ontvangen.

Het gebeurt ook dat de leerlingenraad een evenement organiseert, zoals bijvoorbeeld een schoolhockeytoernooi na schooltijd, of een talentenshow.

Wat wij op het Lichtpunt belangrijk vinden, is dat de leerlingen een stem hebben in hoe wij ons onderwijs vormgeven.