Skip to main content

Medezeggenschapsraad

Ouders die willen meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school kunnen lid worden van de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad ( MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van de gehele school.

De oudergeleding bestaat uit:

  • Maaike Jansen
  • Rosanna van Zundert
  • Rob Bezemer

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Monique den Haan
  • Annemarie Rosenbrand
  • Jeroen Ideler

Vergaderingen:

  • De MR vergadert 6 keer per jaar.
  • De vergaderingen zijn openbaar tot het punt waarop de MR heeft dat de vergadering besloten verder gaat.