Skip to main content

Nieuwe leerling

U heeft belangstelling voor onze school – daarvoor willen wij u alvast bedanken! Het kiezen van de juiste school voor uw kind is een belangrijk moment. We hopen dat u door deze website al een beeld heeft van onze school. Graag nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. We vertellen u tijdens het gesprek over onze identiteit, de onderwijsvorm, het aanbod en de werkwijze op onze school. Daarnaast wordt er ingegaan op uw vragen.

Heeft u na het kennismakingsgesprek en de rondleiding de keuze gemaakt om uw kind op Het Lichtpunt in te schrijven volgt het traject van aanmelding. Hoe gaat dit in zijn werk?

Aanmeldformulier

U kunt contact opnemen met de Administratie van de school. Wij sturen u het formulier dan graag per e-mail of per post toe. Maar natuurlijk kunt u het formulier ook op school komen ophalen. Na ontvangst en verwerking van het aanmeldformulier, ontvangt u van ons een bevestigingsbrief. Hierin leest u alles wat u moet weten, voordat uw kind bij ons op school begint.

Zij-instromers

Wanneer uw kind al op een andere school ingeschreven staat, vindt – voorafgaand aan de inschrijving – altijd eerst contact tussen de directies of intern begeleiders van de twee scholen plaats.
Bij de aanmelding van kinderen, is het van groot belang na te gaan of wij het kind met zijn of haar specifieke behoeften bij ons op school kunnen bieden wat nodig is. Bij deze afweging zijn in ieder geval de ouders, de intern begeleider en de directeur betrokken. De directie zal met aandacht en zorg in goed overleg besluiten of Het Lichtpunt de meest geschikte school is voor uw kind.